Frågor & svar

Hur fungerar det att sälja till Joakims mynt och guld?

Joakims mynt och guld köper värdeföremål såsom mynt, guld- och silverföremål, sedlar, frimärken och klockor. Du kan sälja dina föremål till oss och få betalt baserat på värdering och överenskommet pris. Betalning sker direkt på plats och gärna genom Swish.

Hur värderas mina mynt och myntsamlingar hos Joakims mynt och guld?

Mynt och myntsamlingar värderas baserat på flera faktorer såsom, skick, ålder, upplaga, sällsynthet och efterfrågan på marknaden. Det bästa är att kontakta oss och gärna komma in till oss i butiken på mynt och guldvärdering för att få ett korrekt pris eller värdering.

Hur värderas guld?

Guld värderas baserat på dess karathalt och vikt. Karathalt kan kontrolleras genom karatstämplar och vikten mäts alltid med kontrollerade och kalibrerade vågar. Inklusive skraptester, användning av syratest genom probersyra eller elektroniskt testare och identifiering.

Hur värderas mitt silver?

Silver värderas baserat på dess silverhalt och vikt. Silverhalten kan kontrolleras genom bland annat kattfot och andra märkningar.

Vad innebär säkerhet och kontrollstämplar på guld och silver?

Säkerhets- och kontrollstämplar, såsom finhaltstämplar och kattfotsstämplar, används för att garantera äktheten och kvaliteten på guld och silver. De är viktiga för konsumentens skydd och för att säkerställa korrekt värdering.

FAQ